OLE wa FBI datteittanoka

Tekitouniyatte,『Moushucoshi Hataraitemoraimasuyo.』Sujikototte.Kosho Hai!LLLLovkne ppo Masakanidomenotojoha soko isetannokamibukurode parlament esou,eSo,Ano Tongari HARE no imi rebound b' Zidane wa hazushitakara.Kane ni Kyokgeki SaSeTaRo?Nidoarukotowasandarutteittendayo.mouyoi,sagatteyoi,retaia?Catenachio ni narikake te o v hvool/HIS name is 諫早 Kogure ◻︎